De kunst- en antiekcollectie in Villa Haffmans Joep Haffmans In Oos Bukske, de voorganger van De Mo en nik, schreef Herm Verlaak in november 2000 een artikel over de Villa, het markante notarishuis aan de Kesselseweg in Helden. Als Villa Louisa was het daar rond 1890 gebouwd als woonhuis voor Eugène Haffmans (1864-1915) en zijn vrouw Louisa Gerrits (1869-1935). Vanaf 1919 tot zijn overlijden werd het huis bewoond door een neef van Eugène, de notaris Frans Haffmans Sr. (1893-1982). Diens vrouw Katrien IJzermans (1897-1972) doopte het huis om in Het Zonnehuis. Alle tien kinderen groeiden in dit grote huis op. Als oudste kleinkind heb ik in mijn jeugdjaren veel tijd in de Villa door gebracht. Ik was toen al zeer geboeid door de grote hoeveel heid kunst en antiek die in het grootouderlijk huis te vinden was. Deze fascinatie heeft zeker invloed gehad op mijn latere beroepskeuze: sinds 1975 ben ik antiquair en taxateur in De grote kamer

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2014 | | pagina 17