Tiendenkaart uit 1734. (Uitsnede Helden-Dorp met de Pastoorswijer, lie pijl.) bij het 45e bataillon, maar is met onbeperkt verlof. Francois Phillipsen is geboortig van Horst en woont als weversknecht bij de weduwe van Pierre Zijberts. De twee brachten die avond door met Pierre Peeters (kleermaker) en Jean Janssen (knecht). Het zal wel een warme dag zijn geweest, want om half tien 's avonds besloten ze om nog gauw een frisse duik te gaan nemen. Ze trokken daarvoor naar een ven in de buurt. Toen ze daar een half uur ongeveer gedold en gespetterd hadden, zagen Peeters en Janssen opeens hun twee kameraden aan de andere kant van de vijver kopje onder gaan. Ze wilden wel te hulp schieten, maar het water was erg diep en ze konden geen van beiden zwemmen. Daarom begonnen ze om hulp te schreeuwen. Terwijl ze om hulp roepend rondrenden verdronken hun kameraden, die de zwemkunst evenmin machtig waren. De twee verdronken jongens moeten heb ben gedacht dat het ven overal ondiep was. Maar kennelijk zaten er diepe, verraderlijke plekken in. Op 20 juni gaan Gerard Joosten, de vader van Pierre, en Theodoor Engels, buurman van beide verdronken jongelui, bij burgemeester Engels aangifte van het overlijden doen. Tot zover de trieste gebeurtenissen van die zomerdag. Waar lag nu de 'Pastoorswijer'? Burgemeester Engels zegt in het procesverbaal dat de 'Pastoorswijer' vlak bij het dorp lag. Ik denk dat de tiendenkaart van 1734 uitkomst brengt. Daarop zijn in de buurt van de huidige Nieuwstraat twee vennen gete kend. Waarschijnlijk moet de grootste, die het dichtst bij het dorp lag, worden aangewezen als de 'Pastoorswijer'. Het ven zal wel aan die naam gekomen zijn omdat de pastoor van Helden er het visrecht had. Al heb ik nooit enig document hierover gezien, toch lijkt dit me de voor de hand liggende verklaring voor de naam. De Moennik 9 Foto: archief Jacques Rutten Bron: Gemeente Peel procesverbaal d en Maas: d. 19-6-18I7

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2014 | | pagina 11