Een drama bij de Pastoorswijer Op die dag ging in de late avond het gerucht door Helden-Dorp dat twee mannen verdronken waren in de 'Pastoorswijer'. Ook burgemeester Engels hoorde ervan en spoedde zich in gezel schap van zijn adjuncten Van Oijen en Verhaegh naar Helden- Dorp. Onderweg werd ook nog dokter Pierre van Oijen opge roepen om mee te gaan. Het is al ruim na tien uur 's avonds als ze bij het watertje aan komen. Engels geeft meteen bevel tot een zoektocht naar de verdronken personen. De eerste vindt men heel snel, de twee de pas rond mid dernacht. Dokter Van Oijen con stateert dan dat beide slachtof fers nog maar pas zijn overle den. Hij probeert alles om hun leven te redden, maar zonder resultaat. jrtw ctc/e 'dt Wctj. J 7. y De overlijdensakten van beide jongelui uit het gemeentearchief. De verdronken jongelui zijn Pierre Joosten (20 jaar) en Fran5ois Philipsen (18 jaar). Pierre is landbouwer en als milicien van 1816 ingedeeld Jacques Rutten Waarschijnlijk heeft u nooit gehoord van een 'Pastoorswijer' in Helden. Ik tot voor kort ook niet. Onlangs las ik een procesverbaal van burgemeester Engels d.d. 19 juni 1817. De Moermik yut/j f.k /A. *Jm U tu/t Bn Cf: 'f/ f^ JecsJf*

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2014 | | pagina 10