Historisch tijdschrift van Heertikuridevereriigirig Heldert In dit nummer o.m.'-/ Wim van Heukelom: H erinneringen van een dierenarts (1) Zingen rondom het Poelsplein jujj 2012 Het testament van Van der Boije nummer 45 De Moennik Dierenarts Van Heukelom in de jaren 30

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2012 | | pagina 1