/TGEWAARBORGD ZUIVERE ROOMBOTER^ ST LAMBERTUS' HELDEN Historisch tijdschrift van Heertikuridevereriigirig Heldert TEL. 14 POSTREK. No. 224077 In dit nummer o.m. Stoomzuivelfabriek Sint Lambertus Pioniers van de Zandberg VanKaate Bartel totPan ziene Sil maart 2011 nummer 41 De Moennik "rCftTtfi ïltf V t l'.'.ülL-.uw^iSL'.W MET DE HOOGSTE OUDERSCHEIDING Boterwïkkel uit de jaren 40 en 50

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2011 | | pagina 1