Historisch tijdschrift van Heertikuridevereriigirig Heldert In dit nummer om De Haffinansen als dorpsnotabelen MieketrienSjengenSillekóbbenHein Schatbewaarders van het documentatiecentrum oktober 2009 nummer 37 liifiniïil De Moennik Haffmans, een gepassioneerde jagersfamilie

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2009 | | pagina 1