Historisch tijdschrift van Heertikuridevereriigirig Heldert oktober 2007 nummer 31 In dit nummer o.m. Bioscopen in Helden Joodse onderduikers Heidense bijnamen De Moennik Filmoperateur aan het werk bij V.I.O.S.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2007 | | pagina 1