Historisch tijdschrift van Heertikuridevereriigirig Heldert In dit nummer o.m. De Klotpeet het eerste zwembad vanHelden Een geheime zender in de Kerkstraat Van Lètjes-Piettot Smeete-Giel februari 2007 nummer 29 De Moennik De Klotpeel, een zwembad in wording

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2007 | | pagina 1