Historisch tijdschrift van Heertikuridevereriigirig Heldert In dit nummer o.m. Aan de wieg van de Boerenleenbank De jagende pastoor Wolf verslindt Berings meisje oktober 2005 nummer 25 De Moennik ONTVANGSTEN melk (15.4001. 0,03) 462,— 16 biggen 80.— 7 varkens (700 kg 0,44) 308,— 1 guste koe verkocht 120,— 1 dragende koe 145,— 2 pinken 150.- 2 kalveren 40,- 1 veulen weide-geld 60,- 3000 eieren 3J^ ct. 105,— diversen 25.— Het jachtgezelschap van pastoor Esser

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2005 | | pagina 1