vóór de lessen ademhalingsoefeningen te doen, omdat dit goed zou zijn tegen de toen veel heersende t.b.c. Meester Hendrickx ervoer dat deze oefeningen ook de zangkwaliteiten van zijn jongens bevorderden. Vele lezers zullen zich nog herinneren hoe de gymnastiek een vaste plek had in het lesrooster. Maar het meest opvallende was, vooral in later jaren, dat hij de handenarbeid zo'n grote plaats gaf. Vooral de jongens, die noodge dwongen een T of 8e leerjaar moesten doorlopen, mochten zich bezig houden met zaken als boekbinden, netten breien, zelf boekjes met eigen verhaaltjes ontwerpen, bijenkasten verzorgen, schilderen en houtsnijden. De meest uit eenlopende zaken kwamen aan bod. Maar ook het vertellen kreeg een grote plaats: over geschiedenis, over zijn jeugd, over de maatschappij, (waarover hij zeer kritisch kon zijn) Ook buiten schooltijd was meester Hendrickx voor de Pamiingse jeugd van grote betekenis. Samen met kapelaan Gerards richtte hij het Aloysius- patronaat op en daaruit ontstond eind 20er jaren een orkestje met mandolines, viool en cello. Grote figuren daarin waren Frans Wilms (van "Hoof'), Theo Meekel, Gerrit Janssen (van "de koster"), Jac Kusters, Jo Bos. Dit Aloysius- patronaat is later overgegaan in de "Jonge Wacht". Natuurlijk propageerde hij voor deze jeugdvereniging het gezonde buiten-spelen, maar meer nog was hij bezig met culturele manifestaties als toneel- en kerstspelen, waarvoor hij zelf vaak de teksten leverde. Opvallend was zijn brede belang stelling, waarin hij ook buiten schooltijd de jeugd van Panningen wilde laten delen. De bijenhouderij lag hem na aan het hart, maar ook was hij een meer dan verdienstelijk schilder, tekenaar en houtsnijder. Hij was bedreven in de muziek, speelde o.a. viool. Wat het zingen betreft was hij Vlaamsgezind. De liedjes van Emile Hullebroeck lagen hem meer dan onze gangbare "Holland se" Valeriusliederen. Het mag niet onvermeld blijven dat hij het was, die de grote stoot heeft gegeven tot Zittend: Meester Hendrickx, Kapl Terpoorten de oprichting van Heidens Gemengd en Leo Steyvers. Staand Jo Bos en Fr. Wilms Koor Bel Canto in 1952. Hij was een groot pedagoog. Ook buiten zijn werkterrein heeft hij zijn sporen verdiend. Hij gaf les aan de school voor maatschappelijk werk te Sittard en aan de Landbouwschool te Helden. Hij bleef tot 1933 de redactie voeren van "Ons Jeugdwerk", hij schreef voor dit tijdschrift, maar ook voor "De Room- 38 OOS BUKSKE Het bestuur van het Aloysius-patronaat, 1931. vXvX\v.\ wv.wv.ww.v. v.v. %%y vVv.y •W5»#VAVV.V^.V.V.VW.VtV.SWOCVAVVVVCVVWKViVJWWiW.V.V w M.t.M »y»«« t I i Cv'.'.VWAA

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2001 | | pagina 39