Generate staf het oorspronkelijke aanvalsplan, genoemd naar de generaal von Schlieffen, had gewijzigd. De hoofdaanval zou niet meer via Midden-Limburg (Roermond) door België gaan maar onder langs Zuid-Limburg, zonder schending van de Nederlandse neutraliteit. Achteraf mochten de Heldenaren blij zijn dat hun petities in 1839 om bij België te blijven geen succes hadden gehad, evenmin als hun pogingen in I848 zich aan te sluiten bij de Duitse Bond. Een menigte Heldenaren had toen zelfs de gemeenteraad gedwongen een petitie te ondertekenen voor die aansluiting en zelfs al de vlag van de Duitse Bond gehesen op de kerktoren van Helden. Ondertussen begingen de Duitsers gruwelijke terreurdaden tegen de Belgische burgerbevolking. Brandstichting, moordpartijen en gijzelingen van vooraanstaande burgers zoals burgemeesters veroorzaakten grote internationale verontwaardiging. Bij Maastricht kon men zien hoe de Duitsers de Belgische grensdorpen Moelingen en Visé verwoestten. Honderdduizenden Belgen vluchtten naar Nederland. Ook in Helden ontstond er grote onrust. Wat zou er gebeuren als de Duitsers toch nog Nederland zouden binnenvallen? Burgemeester Janssen wachtte de gebeurtenissen niet af. Al een maand later in september I9I4 nam hij ontslag. Wel zou hij als raadslid-wethouder nog tot I94I in functie blijven. Ook vete zakenlieden voorzagen problemen en schortten hun betalingen op. Zo dacht ook de Heidense drukker Leendert Kassteen. Waarom nog betalen als morgen je zaak misschien in puin lag? De leverancier van de drukkerijmachines maakte Kassteen er op 22 augustus "minzaam" op attent, dat er toch betaald moest worden. OORLOGSECONOMIE De wereldoorlog die intussen woedde had Nederland weliswaar van bezetting gespaard, maar bracht toch heel wat problemen en ellende in ons land. Nederland, van oudsher een handelsnatie, lag tussen de oorlogvoerende partijen Duitsland, Frankrijk en Engeland. De zeewegen werden versperd door mijnen. De overzeese handel kwam nagenoeg stil te liggen. Er kwam gebrek aan allerlei goederen. De regering moest wel gaan ingrijpen. Al op 3 augustus I9I4 werden de burgemeesters belast met toezicht op de verdeling van levensmiddelen. Er volgde een leverplicht voor allerlei agrarische producten, die tegen (lagere) zogenaamde regeringsprijzen voor de bevolking beschikbaar moesten komen. De prijs voor 5 kg. brood werd vastgesteld op 48 cent. In I9I6 volgde een compleet distributiesysteem en J.Janssen, de Gemeenteontvanger van Helden werd tot hoofd aangesteld. In het begin van de oorlog hadden de Heldenaren nog een specifiek "geldprobleem". Zoals elders in Limburg waren hier de Belgische franc en de Duitse mark de gangbare munt. Nederlands geld had men tot dan toe alleen nodig gehad als men belasting betaalde of bij de posterijen. Nu waren de grenzen gesloten. Bovendien was de Belgische franc, voorheen nog 48 cent waard sterk, in waarde verminderd. Gemeentesecretaris Henri Tummers had hierbij wel een extra probleem. Als agent van de Antwerpse brandverzekerings Maatschappij "Securitas" had zijn vader vanaf 12

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 1998 | | pagina 13